60 sekund

60 sekund - MODLITWA
Piotr Gąsiorowski
Views: 805
"Modlitwa nie jest sposobem na poinformowanie Boga, co u nas słychać". Czym więc jest?
60 sekund - RADOŚĆ
Piotr Gąsiorowski
Views: 448
Co oznaczają słowa św. Pawła "Zawsze radujcie się"? Czym jest prawdziwa radość?
60 sekund - MIŁOŚĆ
Piotr Gąsiorowski
Views: 253
"Miłość, to gotowość do bycia widzianym"
60 sekund - TALENT
Piotr Gąsiorowski
1 min 8 sek
Views: 746
Talent, dar, owoc. Talent to nasza naturalna umiejętność, którą otrzymujemy, którą posiada każdy człowiek.
60 sekund - DUCH ŚWIĘTY
Piotr Gąsiorowski
1 min 4 sek
Views: 827
Pastor Piotr Gąsiorowski o "Duchu Świętym"
60 sekund - DUCHOWOŚĆ
Piotr Gąsiorowski
50 sek
Views: 707
Pastor Piotr Gąsiorowski w 60 sekund wyjaśnia czym jest "Duchowość".
60 sekund - POKORA
Piotr Gąsiorowski
1 min 6 sek
Views: 2142
Pastor Piotr Gąsiorowski w 60 sekund wyjaśnia czym jest "Pokora".