Nabożeństwo 10 lutego 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski, Jak poznaję, że Bóg mnie kocha? Jesteśmy osobami wierzącym, ale nie zawsze umiemy dostrzec obecność Boga, dostrzec to, jak Bóg się o nas troszczy, jak nas kocha. W Starym Testamencie dla Mojżesza to była obecność Boga w postaci słupa obłoku za dnia i słupa ognia

Czytaj dalej

Nabożeństwo 3 lutego 2019 roku

Słowo Boże: Rzymian 13:10. Kazanie: Pastor Mirek Kulec. Dobry Bóg zaopatruje. Czy to budowa nowej wspólnoty, czy poszukiwanie nowego lokum dla kościoła, czy też zmiana w naszym życiu. Zmiany te czasami, tak po ludzku wydają się nie do zrealizowania. Decyzja o podjęciu wyzwania dokonania zmiany może mieć różne źródła. Jezus

Czytaj dalej

Nabożeństwo 27 stycznia 2019 roku

Słowo Boże: Jana 4:1-15. Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski. W rozmowie z samarytanką Jezus mówi o wodzie życia, która sprawia, że już nie będziemy pragnąć. Samarytanka nie rozumie o czym mówi Jezus. Jest przekonana, że może napić się wody i już nigdy więcej jej nie potrzebować. Nie o wodzie, którą

Czytaj dalej

Nabożeństwo 20 stycznia 2019 roku

Słowo Boże: Mateusza 8:5-13. Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski „Moc słowa”. Ranga wypowiedzianego słowa. Jak zostało wypowiedziane, a jak usłyszane? Jezus usłyszał prośbę setnika (w tamtej kulturze kogoś obcego, innego, niechcianego); Jezus USŁYSZAŁ! Nie zignorował, nie zbył tej prośby milczeniem. A jaką Ty masz prośbę do Boga? Z czym dzisiaj

Czytaj dalej