Nabożeństwo 20 stycznia 2019 roku

Słowo Boże: Mateusza 8:5-13. Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski „Moc słowa”. Ranga wypowiedzianego słowa. Jak zostało wypowiedziane, a jak usłyszane? Jezus usłyszał prośbę setnika (w tamtej kulturze kogoś obcego, innego, niechcianego); Jezus USŁYSZAŁ! Nie zignorował, nie zbył tej prośby milczeniem. A jaką Ty masz prośbę do Boga? Z czym dzisiaj

Czytaj dalej