Kazania

Dar

Piotr Gąsiorowski
Sędziów 13:20-14:20
29 min 58 sek
Views: 1405
"To co otrzymujemy, bardziej świadczy o darczyńcy niż o obdarowanym..."