Ewangeliczny Kościół Metodystyczny - kontakty

Nazwa Stanowisko
Bernadeta Bobula Biuro
Piotr Gąsiorowski Pastor
Anna Weiss Edycja i udostępnianie kazań
Beata Janik Kurs ALFA
Piotr Nabielec Lider zespołu uwielbienia
Marcin Janik Strona www i Media