Nabożeństwo 24 lutego 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski, Słowo Boże: Księga Rodzaju 1:25-31 Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący. Podjął dzieło stworzenia, a na jego końcu stworzył człowieka. Bóg od samego początku wiedział co ludzie uczynią z daną im wolną wolą. Co więcej, z tego właśnie powodu Bóg musiał siebie ograniczyć. Wiedząc jak wykorzystamy wolną

Czytaj dalej

Nabożeństwo 17 lutego 2019 roku

Kazanie: Piotr Nabielec. Słowo Boże: 2 Mojżesz 34:6-7, 1 Jana 1:9 Bóg patrzy na nas przez pryzmat wspólnoty, do której należymy oraz przez pryzmat rodziny, w której zostaliśmy wychowani. Dodatkowo w obydwu przypadkach funkcjonujemy w szerszym kontekście cywilizacji. Współczesna kultura zachodnia, której częścią jesteśmy stawia na Ja. Wskazuje, że przede

Czytaj dalej

Nabożeństwo 10 lutego 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski, Jak poznaję, że Bóg mnie kocha? Jesteśmy osobami wierzącym, ale nie zawsze umiemy dostrzec obecność Boga, dostrzec to, jak Bóg się o nas troszczy, jak nas kocha. W Starym Testamencie dla Mojżesza to była obecność Boga w postaci słupa obłoku za dnia i słupa ognia

Czytaj dalej

Nabożeństwo 3 lutego 2019 roku

Słowo Boże: Rzymian 13:10. Kazanie: Pastor Mirek Kulec. Dobry Bóg zaopatruje. Czy to budowa nowej wspólnoty, czy poszukiwanie nowego lokum dla kościoła, czy też zmiana w naszym życiu. Zmiany te czasami, tak po ludzku wydają się nie do zrealizowania. Decyzja o podjęciu wyzwania dokonania zmiany może mieć różne źródła. Jezus

Czytaj dalej