Nabożeństwo 17 marca 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski Trwa czas Wielkiego Postu, okresu, w którym chrześcijanie przygotowują się do świętowania wydarzenia jakim jest ukrzyżowanie, a potem zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. My jako wspólnota, jako kościół skupiamy się w tym okresie szczególnie na zdaniu, że jakość i głębia wspólnoty zależą od jej zdolności i determinacji w

Czytaj dalej

Nabożeństwo 10 marca 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski.   Słowo Boże: Izajasz 58:2-7. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. Post nie jest obowiązkiem, jest zachętą.  Kościół to my. Jego piękno zależy od piękna naszych serc. O sile wspólnoty decyduje jej zdolność i gotowość do wybaczenia i pojednania. Pojednanie oznacza, że gdzieś jest rozdział. Pojednanie nie jest możliwe

Czytaj dalej

Nabożeństwo 3 marca 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski Zbliża się okres Wielkiego Postu. Wydarzenie to przenika całą współczesną kulturę. Jego oddziaływanie nie ogranicza się wyłącznie do wspólnot religijnych. Wielki Post nawiązuje wprost do pokuty, a ta z kolei obowiązuje wszystkich chrześcijan niezależnie od choćby denominacji. Czym jest więc post? Forma postu jest drugorzędna. Liczy się postawa.

Czytaj dalej

Nabożeństwo 24 lutego 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski, Słowo Boże: Księga Rodzaju 1:25-31 Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący. Podjął dzieło stworzenia, a na jego końcu stworzył człowieka. Bóg od samego początku wiedział co ludzie uczynią z daną im wolną wolą. Co więcej, z tego właśnie powodu Bóg musiał siebie ograniczyć. Wiedząc jak wykorzystamy wolną

Czytaj dalej

Nabożeństwo 17 lutego 2019 roku

Kazanie: Piotr Nabielec. Słowo Boże: 2 Mojżesz 34:6-7, 1 Jana 1:9 Bóg patrzy na nas przez pryzmat wspólnoty, do której należymy oraz przez pryzmat rodziny, w której zostaliśmy wychowani. Dodatkowo w obydwu przypadkach funkcjonujemy w szerszym kontekście cywilizacji. Współczesna kultura zachodnia, której częścią jesteśmy stawia na Ja. Wskazuje, że przede

Czytaj dalej

Nabożeństwo 10 lutego 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski, Jak poznaję, że Bóg mnie kocha? Jesteśmy osobami wierzącym, ale nie zawsze umiemy dostrzec obecność Boga, dostrzec to, jak Bóg się o nas troszczy, jak nas kocha. W Starym Testamencie dla Mojżesza to była obecność Boga w postaci słupa obłoku za dnia i słupa ognia

Czytaj dalej

Nabożeństwo 3 lutego 2019 roku

Słowo Boże: Rzymian 13:10. Kazanie: Pastor Mirek Kulec. Dobry Bóg zaopatruje. Czy to budowa nowej wspólnoty, czy poszukiwanie nowego lokum dla kościoła, czy też zmiana w naszym życiu. Zmiany te czasami, tak po ludzku wydają się nie do zrealizowania. Decyzja o podjęciu wyzwania dokonania zmiany może mieć różne źródła. Jezus

Czytaj dalej

Nabożeństwo 27 stycznia 2019 roku

Słowo Boże: Jana 4:1-15. Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski. W rozmowie z samarytanką Jezus mówi o wodzie życia, która sprawia, że już nie będziemy pragnąć. Samarytanka nie rozumie o czym mówi Jezus. Jest przekonana, że może napić się wody i już nigdy więcej jej nie potrzebować. Nie o wodzie, którą

Czytaj dalej

Nabożeństwo 20 stycznia 2019 roku

Słowo Boże: Mateusza 8:5-13. Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski „Moc słowa”. Ranga wypowiedzianego słowa. Jak zostało wypowiedziane, a jak usłyszane? Jezus usłyszał prośbę setnika (w tamtej kulturze kogoś obcego, innego, niechcianego); Jezus USŁYSZAŁ! Nie zignorował, nie zbył tej prośby milczeniem. A jaką Ty masz prośbę do Boga? Z czym dzisiaj

Czytaj dalej