Nabożeństwo 20 stycznia 2019 roku

Słowo Boże: Mateusza 8:5-13.

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski “Moc słowa”.

Ranga wypowiedzianego słowa. Jak zostało wypowiedziane, a jak usłyszane? Jezus usłyszał prośbę setnika (w tamtej kulturze kogoś obcego, innego, niechcianego); Jezus USŁYSZAŁ! Nie zignorował, nie zbył tej prośby milczeniem. A jaką Ty masz prośbę do Boga? Z czym dzisiaj przychodzisz do Jezusa? Co chcesz, aby usłyszał? Co Ty potrzebujesz usłyszeć dzisiaj od Chrystusa? Może: wybaczam, kocham, bądź ze mną, pójdź za mną, nie bój się, zaufaj mi, jesteś ważna/ważny, słyszę cię, masz wartość? Bo on już mówi do ciebie, nie milczy! Potrzebujemy ciszy, aby usłyszeć co mówi Bóg. Potrzebujemy ciszy, aby z Nim porozmawiać. Jak jest z wypowiadanymi przez nas słowami? Jak sobie z tym radzimy (patrz Jakuba 1:26)? Wypowiedzianych słów nie można cofnąć. Co więcej, te słowa nas kształtują. Jeżeli jest coś, co musisz wypowiedzieć, to nie milcz! Milczenie bywa przyzwoleniem, arogancją. W ciszy można zdobyć odwagę do wypowiedzenia słów, które tego wymagają. Tę moc daje ci Bóg, gdy USŁYSZYSZ Go w ciszy waszej rozmowy.

 

PAR

Komentarz

Print your tickets