Nabożeństwo 3 lutego 2019 roku

Słowo Boże: Rzymian 13:10. Kazanie: Pastor Mirek Kulec.

Dobry Bóg zaopatruje. Czy to budowa nowej wspólnoty, czy poszukiwanie nowego lokum dla kościoła, czy też zmiana w naszym życiu. Zmiany te czasami, tak po ludzku wydają się nie do zrealizowania. Decyzja o podjęciu wyzwania dokonania zmiany może mieć różne źródła.

Jezus wysłał uczniów łodzią na drugą stronę jeziora (Mateusza 14:22-33). Nie było im łatwo w drodze; fale, przeciwny wiatr. Jezus też wyruszył ich śladem tyle, że szedł po wodzie. W pewnym momencie został dostrzeżony przez uczniów. Piotr widząc Go poprosił, aby pozwolił mu do siebie przyjść, jeżeli to rzeczywiście jest On. Piotr zaufał i poszedł. Jezus go przyjął, a potem już razem wrócili do łodzi i bezpiecznie popłynęli dalej.

Bez względu na źródło decyzji o podjęciu wyzwania, zmiana realizowana we współpracy z Bogiem zawsze będzie miała dobre rezultaty.

Jezus personalizuje Bożą miłość do nas. Dobry Bóg daje nam wyraźne wskazówki (przykazania) jak postępować tu na ziemi, jak budować relację z Nim i z innymi ludźmi. Paweł w liście do Rzymian ujmuje to następująco: Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość (Rzymian 13:10). Miłość agape jest bezwarunkowa; nie ma żadnego ale. Bliźni zaś, to każdy człowiek, za którego umarł Chrystus.

Ludzie pragną prawdziwej miłości. Jeżeli będziemy postępować według Bożych wskazówek, to Kościół będzie wzrastał w postępie niepohamowanym. Warunkiem istnienia Kościoła nie są okoliczności, a Jezus.

 

PAR

Komentarz

Print your tickets