Piotr Gąsiorowski


Jest dr. teologii systematycznej, mówcą konferencyjnym, wykładowcą, przewodniczącym Zarządu Instytutu Przywództwa, autorem książki “Wybaczyć Bogu”, ale przede wszystkim jest mężem, ojcem dwójki dorosłych dzieci, pastorem Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego.

W wolnym czasie żegluje i czyta książki. Ponadto jego pasją jest nauczanie i rozwijanie liderów.