Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzenia

Radość, pokój, dobro, miłość, nadzieja, wybaczenie –
to prawdziwie opisuje Święta Bożego Narodzenia.

Życzymy więc wszystkim,
aby ten szczególny czas i cały kolejny rok był wypełniony
radością, pokojem, dobrem, miłością, nadzieją, wybaczeniem
i nade wszystko obecnością tego,
który …zamieszkał pośród nas…!

Komentarz

Print your tickets