Oddani Bogu - Oddani ludziom


Naszą pasją są ludzie i chcemy do nich docierać tam gdzie są, i ponad stereotypami prowadzić ich do osobistej relacji z Bogiem i pomagać im wyrastać do pełni otrzymanego potencjału.

rada zboru

Członkowie Rady Zboru


Piotr Gąsiorowski - pastor

Sergiy Godun - drugi pastor

Aneta Joanna Kaniak - skarbnik

Maria Anna Dajda - sekretarz

Alina Stekla, Katarzyna Kipiel - członkinie rady


Kontakty


Marcin Janik Lider zespołu uwielbiebia wiwczar@gmail.com

Piotr Gąsiorowski Grupa męska
pastor@metodyzm.pl biuro@metodyzm.pl

Edward Zrajko Służba wśród więźniów zrajko@interia.pl


rada zboru
rada zboru

Grupa domowa


Grupa Domowa to ludzie, którzy regularnie się spotykają, po to aby wspólnie zgłębiać wiedzę o Panu Bogu, by poznawać się lepiej oraz by miło spędzać czas.