• Nabożeństwo 14 kwietnia 2019 roku

    Wykład: prof. Wojciech Szczerba Słowo Boże: Jana 16:25-33 Przekonanie o istnieniu Boga było czymś oczywistym przez praktycznie wszystkie wieki. Tezy teistyczne były podstawą wszystkich systemów społecznych. Zawsze wierzono w jakiegoś

  • Nabożeństwo 7 kwietnia 2019 roku

    Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski Słowo Boże: I Koryntian 11:17-30 Pierwsza niedziela miesiąca. Dla naszej wspólnoty to święto, gdyż chcemy spożywać wieczerzę Pańską. Ważne, aby ten umowny stół był czysty