Powrót do kategorii

| Wojciech Szczerba | 39 min 31 sek

Główne idee:

I. Współczesne badania pokazują postępujący proces sekularyzacji w Polsce, szczególnie wśród młodszych pokoleń.
II. Jak odnaleźć się w tym świecie? Jak myśleć o przyszłości Kościoła w Polsce XXI wieku? Jak być chrześcijaninem tu i teraz?
III. Dzieło Chrystusa może dodać nam odwagi również w dzisiejszym, niepewnym świecie.
IV. W drugim człowieku możemy dostrzec Chrystusa, dla drugiego człowieka powinniśmy reprezentować Chrystusa.
V. Dietrich Bonhoeffer – kilka myśli:
– Wierzę w powszechność braterstwa. Żyjcie w braterstwie, obleczcie się w Chrystusa, w szatę miłości i pojednania.

– Nie czyń rzeczy dowolnych, lecz znajdź odwagę, by czynić to, co prawe, wszelkiej śmierci przeciwstawiaj życie, nie rozpamiętuj możliwości, lecz chwytaj odważnie to, co rzeczywiste: żyj!

– Żyj tak jak gdyby każdy dzień był Twoim ostatnim i miej nadzieję na wieczne zbawienie.

Kazanie-Wykład z 14 kwietnia 2019