Powrót do kategorii

| Mirosław Kulec | 32 min 40 sek

“Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” – niewłaściwym jest zadawać pytanie “jak daleko mogę odejść od Boga żeby nie wpaść w przepaść?” – właściwe pytanie to “Panie, jak bardzo mogę Cię kochać żeby być blisko Ciebie?” Czy pytanie męża do żony “na ile mogę Cię zdradzać żebyś się ze mną nie rozwiodła?” byłoby właściwe? Czy znajdziemy w takiej postawie miłość? Nasze życie po nawróceniu to ciągłe uświęcanie się – stawanie się coraz bardziej podobnym do Niego. Z miłości. “Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz”. Kościół buduje się wg Słowa Bożego, wg planu Mistrza. Samowola budowlana powoduje gniew prawodawcy i kończy się zburzeniem. Nasze miłość do ludzi to decyzja. Uczniowie Chrystusa decydują się kochać. Błogosławienie prześladowcom nie wynika z uczucia a z decyzji.

Print your tickets