Powrót do kategorii

| Piotr Gąsiorowski | 33 min 53 sek

Post to nie fragment pobożności, ale postawa, w której wsłuchuje się w głos Boga i wykonuje Jego postanowienia.

…rozwiązuje się bezprawne więzy…
Jeśli prawem jest miłość, to bezprawiem jest jej brak!…. czyli nie akceptujemy miejsc i postaw gdzie jest więcej dumy niż miłości, gniewu niż miłości, więcej złości niż miłości…

Kazanie z 10 marca 2019