| Piotr Gąsiorowski | 31 min 25 sek

Zbyt często zapominamy, że naszym posłaniem nie jest działalność charytatywna czy głoszenie swoich przekonań. Jesteśmy wezwani aby dawać wodę i chleb życia, życia wiecznego!

Kazanie z 27 stycznia 2019

Print your tickets