Kazanie Pastora Zboru Braterskiego w Hradku – Mirosław Kulec

Serdecznie zapraszamy na najbliższe nabożeństwo na którym gościnnie kazanie wygłosi Mirosław Kulec! – pastor Zboru Braterskieo w Hradku.

Jak sam o sobie mówi: “Byłem człowiekiem, który całkowicie nie miał nic wspólnego z Bogiem […]. Często w niedzielę mama z tatą zmuszali mnie, żebym szedł do kościoła. Nauczyłem się więc chytrze: rano wstawałem, szedłem pomodlić się i mówiłem do kolegów: “Ja już mam to z głowy, nie muszę dziś iść na mszę”. […] Nigdy nie byłem świadomy tego, że Bóg widzi postawę mojego serca. Nigdy mnie to nie obchodziło. Po prostu uważałem, że zrobiłem swoje i Pan Bóg powinien być ze mnie zadowolony. Potem nawróciłem się i kiedy przestałem pić i palić, kiedy przestałem przeklinać i mówić brzydkie słowa, wydawało mi się, że jestem bardzo święty. Dzisiaj, po latach wiary, im więcej czasu spędzam przed Panem, tym bardziej widzę, jak człowiek wiele potrzebuje łaski Bożej.

Niedziela – 25.03 – godz. 10.00
Rynek Podgórski 2, Kraków

Zapraszamy!

Komentarz

Print your tickets