Nabożeństwo 24 lutego 2019 roku

Kazanie: ks. dr Piotr Gąsiorowski, Słowo Boże: Księga Rodzaju 1:25-31

Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący. Podjął dzieło stworzenia, a na jego końcu stworzył człowieka. Bóg od samego początku wiedział co ludzie uczynią z daną im wolną wolą. Co więcej, z tego właśnie powodu Bóg musiał siebie ograniczyć. Wiedząc jak wykorzystamy wolną wolę, Bóg podjął olbrzymie ryzyko. Podejmuje On działanie i jawi się przy tym również jako Bóg, który nie kalkuluje czy mu się to opłaci, czy też nie. Decyduje się na kontynuowanie dzieła stworzenia, ponieważ kieruje się tym co może zyskać, a nie tym co stracić. Tym zyskiem jesteśmy my: ty i ja.

Bóg za każdym razem kiedy staje przed nieposłuszeństwem narodu powołuje się na obietnicę daną Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Później daje swojego syna Jezusa. I w tym przypadku Bóg wiedział co się wydarzy, znał konsekwencje. Ale to nie mogło Go zatrzymać. Liczyło się to, co może zyskać. Taki jest nasz Bóg!

Bóg kocha nas mimo wszystko, mimo tego, że zna całą prawdę o nas. Jego miłość jest tak wielka, że nigdy nie odwróci On swojej twarzy od nas.

A jak to jest z nami? Czym kierujemy się w swoich wyborach dotyczących Boga? To jak postrzegamy Boga decyduje o tym, jak angażujemy się w Jego sprawy, w Jego dzieło. Przed pełnym zaangażowaniem często paraliżuje nas strach przed odrzuceniem, przed porażką. Wtedy zaczynamy kalkulować. Tu jednak miast bać się, że coś stracimy trzeba otworzyć się i dostrzec co zyskamy. Być może coś w naszym życiu trzeba zostawić, coś musi się skończyć, umrzeć, aby móc podążyć za Bogiem.

Relacja z Bogiem to taka, w której jesteśmy, albo nas nie ma. Ufać Bogu nie zawsze się opłaca, ale warto! Zaprasza nas On do relacji pozbawionej kalkulacji. On daje marzenia, które są zrodzone z wiary i zaufania, a ich realizacja jest sprawdzeniem!

PAR

 

 

Komentarz

Print your tickets